opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Dla studenta / Praktyki i kariera
drukuj

Biuro Praktyk i Karier Zawodowych

Biuro Praktyk i Karier Zawodowych Wyższej Szkoły Logistyki pośredniczy między studentami WSL a rynkiem pracy. Jest po to, by ułatwić studentom uczelni rozpoczęcie kariery zawodowej:

 • przygotowuje studentów i absolwentów WSL do wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo zawodowe oraz organizację warsztatów i szkoleń;
 • prowadzi bazę danych studentów szukających pracy;
 • organizuje kontakt z pracodawcami;
 • dostarcza informacji o rynku pracy;
 • udostępnia oferty pracy;
 • współpracuje z firmami, które organizują staże i praktyki dla studentów WSL.

DLA PRACODAWCY

w roku akademickim 2015-2016 i w latach kolejnych

KONTAKT

w roku akademickim 2015-2016 i w latach kolejnych

Dla studenta WSL

Wyższa Szkoła Logistyki kształci praktycznie, dbając o najwyższy poziom kompetencji i umiejętności absolwentów, dostosowuje programy studiów do wymagań współczesnego rynku pracy. Istotnym elementem kształcenia praktycznego jest program praktyk i staży, które przygotowują studentów do wykonywania zawodu logistyka. Program pomaga zdobyć nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także odpowiednie umiejętności społeczne, takie jak: komunikatywność, umiejętność pracy w grupie czy organizacja czasu pracy.

Uczelnia aktywnie współpracuje z instytucjami i przedsiębiorstwami, umożliwiając studentom poznanie różnych stanowisk pracy oraz zdobycie praktycznej wiedzy.

•    wniosek o zwolnienie z odbycia praktyk
•    zaświadczenie o zatrudnieniu z pieczątką zakładu pracy i zajmowanym stanowiskiem
•    oświadczenia o prowadzeniu własnej firmy (w zał. ksero wpisu do ewidencji gospodarczej)
•    opis stanowiska pracy

Regulacje prawne dotyczące praktyk zawodowych WSL

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005 Nr 164, poz.1365 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.10.2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014. poz. 1370),
 • Statut Wyższej Szkoły Logistyki,
 • Regulamin studiów WSL.
•    wniosek o zwolnienie z odbycia praktyk
•    zaświadczenie o zatrudnieniu z pieczątką zakładu pracy i zajmowanym stanowiskiem
•    oświadczenia o prowadzeniu własnej firmy (w zał. ksero wpisu do ewidencji gospodarczej)
•    opis stanowiska pracy

Czas trwania praktyk

Zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym praktyki realizowane są w łącznym wymiarze:

 • Studia I stopnia kierunek logistyka: 12 tygodni (480h)
 • Studia I stopnia kierunek zarządzanie PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI: 6 tygodni (240h)
 • Studia I stopnia kierunek zarządzanie PROFIL PRAKTYCZNY: 12 tygodni (480h)
 • Studia I stopnia inżynierskie: 12 tygodni (480h)
 • Studia II stopnia kierunek logistyka PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI: 8 tygodni (320h)
 • Studia II stopnia kierunek logistyka PROFIL PRAKTYCZNY: 12 tygodni (480h)

Terminy rozliczenia dla studentów studiów I stopnia kierunku logistyka (licencjat) VI semestr, logistyka (inżynier) VII semestr, zarządzanie IV semestr, dla studentów studiów II stopnia – II i III semestr.

160 godzin praktyk zawodowych musi być zrealizowane w semestrach, w których realizowane jest seminarium dyplomowe lub magisterskie.

•    wniosek o zwolnienie z odbycia praktyk
•    zaświadczenie o zatrudnieniu z pieczątką zakładu pracy i zajmowanym stanowiskiem
•    oświadczenia o prowadzeniu własnej firmy (w zał. ksero wpisu do ewidencji gospodarczej)
•    opis stanowiska pracy

Rozliczenie praktyk zawodowych studentów zrekrutowanych przed rokiem akademickim 2015-2016

Student zrekrutowany przed rokiem akademickim 2015-2016 zobowiązany jest do rozliczenia praktyk zawodowych na podstawie dostarczenia poniższych dokumentów:

1. Dla studentów odbywających praktyki zawodowe:

 • Umowa w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów - do pobrania w Biurze Praktyk i Karier Zawodowych
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych - POBIERZ
 • Stronę tytułową sprawozdania z praktyk- POBIERZ
 • Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych - POBIERZ WZÓR
 • Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP - POBIERZ

2. Dla studentów prowadzących własną działalność gospodarczą

 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Wniosek o zaliczenie praktyk - POBIERZ
 • Stronę tytułową opisu stanowiska pracy - POBIERZ
 • Opis stanowiska pracy - POBIERZ WZÓR

3. Dla studentów zatrudnionych na umowę o pracę/zlecenie/dzieło/stażową

 • Wniosek o zaliczenie praktyk - POBIERZ
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu - POBIERZ
 • Stronę tytułową opisu stanowiska pracy - POBIERZ
 • Opis stanowiska pracy - POBIERZ WZÓR

Rozliczenie praktyk zawodowych studentów zrekrutowanych w roku akademickim 2015-2016 i w latach kolejnych

Student zrekrutowany w roku akademickim 2015-2016 i w latach kolejnych zobowiązany jest do rozliczenia praktyk zawodowych na podstawie dostarczenia poniższych dokumentów:

 

A. DOKUMENTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

1. Dla studentów odbywających praktyki zawodowe:

 • Umowa w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów - do pobrania w Biurze Praktyk i Karier Zawodowych
 • Sprawozdanie z realizacji praktyk zawodowych - POBIERZ WZÓR
 • Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP - POBIERZ

2. Dla studentów prowadzących własną działalność gospodarczą

 • Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Wniosek o zaliczenie praktyk - POBIERZ
 • Opis stanowiska pracy - POBIERZ WZÓR

3. Dla studentów zatrudnionych na umowę o pracę/zlecenie/dzieło/stażową

 

B. DOKUMENTY ZALEŻNE OD KIERUNKU I PROFILU KSZTAŁCENIA

Studia I stopnia:
kierunek logistyka
PROFIL PRAKTYCZNY
Studia I stopnia:
kierunek zarządzanie
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Studia I stopnia:
kierunek zarządzanie
PROFIL PRAKTYCZNY*
POBIERZ
POBIERZ POBIERZ
Studia I stopnia: inżynierskie
kierunek logistyka
PROFIL PRAKTYCZNY

Studia II stopnia:
kierunek logistyka
PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Studia II stopnia:
kierunek logistyka
PROFIL PRAKTYCZNY**
POBIERZ POBIERZ POBIERZ

* zrekrutowani od roku akademickiego 2016-2017
** zrekrutowani od lutego 2016

Dla pracodawcy

Biuro Praktyk i Karier Zawodowych WSL jest pośrednikiem między studentami a rynkiem pracy.

Na wewnętrznej platformie internetowej WSL publikowane są nadesłane przez pracodawców oferty praktyk, staży oraz pracy.

Preferowane są propozycje związane z ofertą edukacyjną WSL – stanowiska w przedsiębiorstwach branży TSL lub stanowiska logistyczne w innych podmiotach gospodarczych oraz oferty związane z BHP czy sprzedażą.

Partnerzy WSL mogą liczyć także na wsparcie w zakresie doradztwa personalnego.

w roku akademickim 2015-2016 i w latach kolejnych

Kontakt BPiKZ

dr Mateusz Wiliński
Dyrektor Biura Praktyk i Karier Zawodowych
pokój 12
tel. 61 850 47 67
mateusz.wilinski@wsl.com.pl

Agata Urbaniak
Specjalista ds. praktyk
tel. 61 850 47 67
e-mail: agata.urbaniak@wsl.com.pl

Jadwiga Fijałkowska
Specjalista, koordyntorka praktyk
tel. 61 850 47 67
e-mail jadwiga.fijalkowska@wsl.com.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8.00-15.00
soboty - zgodnie z bieżącymi komunikatami
pokój nr 12

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)