Zawodowe życie kobiet

201511Maj

W ostatnim wpisie o stereotypach celowo unikałam odwołania do tych, które dotyczą dyskryminacji płci, aby w dzisiejszym tekście podać kilka interesujących danych, dotyczących zawodowego życia kobiet. Jest to szczególnie ciekawe z punktu widzenia osób wiążących swą karierę zawodową z logistyką – branżą postrzeganą jako „męską”.

Kobiety w WSL

Zacznijmy od własnego podwórka. Wśród studentów Wyższej Szkoły Logistyki na pierwszy rzut oka więcej jest mężczyzn. Oko nas nie myli. Wg danych rekrutacyjnych, wśród osób, które rozpoczęły studia I stopnia w roku akademickim 2014/2015 było jedynie 24% kobiet i aż 76% mężczyzn. Sytuacja zmienia się na studiach II stopnia. Tu kobiety stanowią 44,7% naboru, a mężczyźni 55,3%. Warto zauważyć, że na przestrzeni lat przybywa nam studentek. W ciągu ostatnich 6 lat procentowy udział kobiet w liczbie studentów wzrósł aż o 10 punktów.

I słusznie. Studentki WSL wiedzą, co robią. Kobiety z wyższym wykształceniem rzadziej padają ofiarą różnic w poziomie wynagrodzenia i są niemal tak samo aktywne zawodowo jak mężczyźni.

Kobiety w pracy

Trudno sobie wyobrazić, że właściwie do II Wojny Światowej zawodowa aktywność kobiet nie była sprawą oczywistą. Musiało ewidentnie zabraknąć rąk do pracy, aby doceniona została siła robocza kobiet.

Niestety, praca kobiet nie jest tak samo wyceniana jak praca mężczyzn. Mimo zbieżności wykształcenia i stanowiska, kobiety zarabiają średnio o 1000 zł brutto mniej niż mężczyźni. Na szczęście, ta dyskryminacja nie powstrzymuje ich od podejmowania aktywności zawodowej. 69,7% kobiet i 77,6% mężczyzn w wieku produkcyjnym podejmuje pracę zawodową. To najlepszy wynik kobiet w historii. Mało tego, na przestrzeni lat, wartość wskaźnika bardziej znacząco zmienia się w odniesieniu do żeńskiej części pracujących w wieku produkcyjnym.

Różnice zacierają się także w kwestii bezrobocia. Z brakiem pracy obecnie zmaga się podobny odsetek kobiet i mężczyzn, to jednak tym pierwszym zdecydowanie bardziej grozi długotrwałe bezrobocie. Kobietom jest trudniej znaleźć pierwszą pracę i wrócić do aktywności zawodowej po dłuższej przerwie.

Kobieta w zespole

Z kim chcieliby pracować Polacy? 41% można uznać za wolnych od uprzedzeń, ponieważ uznali, że płeć współpracownika nie ma najmniejszego znaczenia. Jednak jeśli chodzi o kompetencje przywódcze, te częściej przypisywane są  mężczyznom. Tylko 9% respondentów wybrałoby na swojego szefa kobietę, podczas gdy męskiemu kierownictwu poddałoby się 36% osób. Na szczęście aż 53% uznało, że płeć nie ma znaczenia. Malejący odsetek zwolenników męskich rządów pozwala wysnuć wniosek, że kobiece predyspozycje i kompetencje kierownicze są coraz bardziej doceniane.

Kobieta w logistyce

Wisienka na torcie zostaje na koniec. Najwięcej kobiet zawodowo spełnia się w edukacji, ochronie zdrowia i opiece społecznej. Rosnący udział kobiet w liczbie studentek WSL nie wpłynął jeszcze na zmianę charakteru branży. W transporcie i gospodarce magazynowej udział kobiet to jedynie nieco ponad 20%. Kobiet w logistyce jest wciąż tak mało, że są bardzo cenne. Jest to jedna z dwóch sekcji gospodarki, w której średnie wynagrodzenie kobiet jest WYŻSZE niż mężczyzn!

Zachęcam do porzucenia ograniczeń i stereotypów, wybrania drogi zawodowej zgodnej z pasją i zainteresowaniami, niekoniecznie tej najlepiej płatnej.  Najważniejsze, co spotyka nas w pracy zawodowej – satysfakcja, rozwój i spełnienie są bezcenne!

 

 

Źródła danych:

1. Komunikat z badań CBOS "Kobieta pracująca", Warszawa 2013
2. Komunikat GUS "Kobiety i mężczyźni na rynku pracy", Warszawa 2014

 

Komentarze