Ptasie nerwy

201531Sie

Ptasie nerwy

Pojazdy przeznaczone do transportu drobiu muszą być zaprojektowane w sposób umożliwiający szybki i bezpośredni dostęp do wszystkich zwierząt. Po pierwsze, ze względu na ich bezpieczeństwo, możliwość pojenia oraz karmienia, a po drugie w wypadku ewentualnej inspekcji.

Kontenery muszą charakteryzować się odpowiednimi wymiarami, zależnymi od gatunku przewożonego ptactwa. W przypadku zbyt dużego zagęszczenia dochodzi do licznych urazów. Wysokość kontenera musi umożliwiać pozycję fizjologiczną lub stojącą (w przypadku indyków).

Klatki oraz pojemniki przeznaczone do transportu żywego drobiu muszą mieć zaokrąglone powierzchnie, bez wystających elementów, aby nie powodowały żadnych uszkodzeń i złamań skrzydeł ptaków podczas przewozu. Muszą również zapewniać odpowiednią wentylację. Optymalny zakres temperatur dla transportu ptactwa to 10-25°C, natomiast transport w warunkach powyżej 30°C, nie może trwać więcej niż 45 min.

Ponadto, ptaki podczas transportu powinny być trzymane w półmroku. Klatki muszą umożliwiać również łatwe i szybkie usuwanie zabrudzeń oraz dezynfekcję po zakończonym transporcie (co znacznie wpływa na ograniczenie rozwoju chorób zakaźnych). Dodatkowo klatki zaopatrzone są w klapy, które dzięki sprężynom zapewniają ich solidne zamknięcie. Dzięki specjalnej budowie, mogą być ustawiane jedna na drugą z zachowaniem bezpieczeństwa.

tl_files/WSL_blog/inne_logistyczne/transport_drobiu.jpg

Stresujący transport

Ochrona drobiu podczas transportu jest bardzo ważnym elementem, ponieważ niezależnie jak jest on wykonywany, zawsze wpływa na obniżenie dobrostanu drobiu w mniejszym lub większym stopniu.

Transport jest silnym czynnikiem stresogennym dla wszystkich zwierząt, w przypadku ptaków występuje wzmożona reakcja stresowa, wpływająca na obniżenie tolerancji na warunki środowiska zewnętrznego. Jej następstwem jest znaczna utrata masy ciała ptaków, jak również zaburzenia naturalnych zachowań, a nawet śmierć.

Stres wywołany podczas transportu drobiu wpływa również na:

znaczną utratę upierzenia (aż do 30% u kur),

pogorszenie jakości uzyskiwanego pierza (w przypadku gęsi i kaczek)

wzrost agresji zwierząt względem siebie, często dochodzi nawet do kanibalizmu (u wielu gatunków)

Reasumując, obsługa przed, w czasie i po transporcie zwierząt powinna, w jak największym stopniu ograniczyć stres jaki towarzyszy ptakom. Niehumanitarna opieka i złe traktowanie drobiu powoduje silny stres psychiczny prowadzący do nadmiernego wydzielania hormonów kortykotropowych, wpływających na zwiększenie wrażliwości na zakażenia bakteryjne endogennego pochodzenia.

Ptasie nerwy
Pojazdy przeznaczone do transportu drobiu muszą być zaprojektowane w sposób umożliwiający szybki i bezpośredni dostęp do wszystkich zwierząt. Po pierwsze, ze względu na ich bezpieczeństwo, możliwość pojenia oraz karmienia, a po drugie w wypadku ewentualnej inspekcji.  
Kontenery muszą charakteryzować się odpowiednimi wymiarami, zależnymi od gatunku przewożonego ptactwa. W przypadku zbyt dużego zagęszczenia dochodzi do licznych urazów. Wysokość kontenera musi umożliwiać pozycję fizjologiczną lub stojącą (w przypadku indyków). 
Klatki oraz pojemniki przeznaczone do transportu żywego drobiu muszą mieć zaokrąglone powierzchnie, bez wystających elementów, aby nie powodowały żadnych uszkodzeń i złamań skrzydeł ptaków podczas przewozu. Muszą również zapewniać odpowiednią wentylację. Optymalny zakres temperatur dla transportu ptactwa to 10-25°C, natomiast  transport w warunkach powyżej 30°C, nie może trwać więcej niż 45 min. 
Ponadto, ptaki podczas transportu powinny być trzymane w półmroku. Klatki muszą umożliwiać również łatwe i szybkie usuwanie zabrudzeń  oraz dezynfekcję po zakończonym transporcie (co znacznie wpływa na ograniczenie rozwoju chorób zakaźnych). Dodatkowo klatki zaopatrzone są w klapy, które dzięki sprężynom zapewniają ich solidne zamknięcie. Dzięki specjalnej budowie, mogą być ustawiane jedna na drugą z zachowaniem bezpieczeństwa.
Ochrona drobiu podczas transportu jest bardzo ważnym elementem, ponieważ niezależnie jak jest on wykonywany, zawsze wpływa na obniżenie dobrostanu drobiu w mniejszym lub większym stopniu. 
Transport jest silnym czynnikiem stresogennym dla wszystkich zwierząt,  w przypadku ptaków występuje wzmożona reakcja stresowa, wpływająca na obniżenie tolerancji na warunki środowiska zewnętrznego. Jej następstwem jest znaczna utrata masy ciała ptaków, jak również zaburzenia naturalnych zachowań, a nawet śmierć. 
Stres wywołany podczas transportu drobiu wpływa również na:
znaczną utratę upierzenia (aż do 30% u kur), 
pogorszenie jakości uzyskiwanego  pierza (w przypadku gęsi i kaczek)
wzrost agresji zwierząt względem siebie, często dochodzi nawet do kanibalizmu (u wielu gatunków)
Reasumując, obsługa przed, w czasie i po transporcie zwierząt powinna, w jak największym stopniu  ograniczyć stres jaki towarzyszy ptakom. Niehumanitarna opieka i złe traktowanie drobiu powoduje silny stres psychiczny prowadzący do nadmiernego wydzielania hormonów kortykotropowych, wpływających na zwiększenie wrażliwości na zakażenia bakteryjne endogennego pochodzenia.
 
Tagi:

Komentarze