Marchew kontrolowana

Marchew kontrolowana

201429Wrz

Przewóz towarów w kontrolowanej temperaturze jest niczym innym, jak przechowywaniem ich w określonej temperaturze podczas transportu. Temperatura lub zakres temperatur są najczęściej sprecyzowane w listach przewozowych. Należy na bieżąco monitorować temperaturę w chłodni oraz szybko reagować na ewentualne nieprawidłowości. Podczas przewozu warzyw i owoców trzeba nie tylko zadbać o odpowiedni środek transportu, ale również posiadać wiedzę z zakresu przechowalnictwa i chłodnictwa, a także znać zasady działania agregatów chłodniczych.

Umyta, schłodzona i opakowana marchew może być składowana maksymalnie przez okres około 2-3 tygodni w temperaturze 3-5 °C, w warunkach, które najczęściej panują na ladach chłodniczych w supermarketach, nie dochodzi wtedy do widocznych zmian zabarwienia oraz jakości korzeni. Marchew wyjęta z chłodni powinna być transportowana zawsze transportem chłodniczym w temperaturze od 0 °C do 2 °C i wilgotności względnej powietrza 95-98%.

Spadek temperatury ogranicza tempo oddychania warzyw, co wpływa na spowolnienie ich dojrzewania. Dlatego też, bardzo istotnym elementem po zbiorze jest schłodzenie warzyw i owoców przeznaczonych do transportu. Jednakże, obniżenie temperatury dla przewożonej marchwi do -0,5 °C może powodować pękanie korzeni oraz ich gnicie. Samo schładzanie nie powoduje dużych zmian jakościowych, natomiast obniżenie wartości występuje w okresie dłuższego przechowywania, w tym właśnie podczas transportu. Po zbiorze, warzywa silnie nagrzane powinny być schładzane stopniowo, ponieważ zbyt gwałtowna zmiana temperatur może doprowadzić do rozpadu chłodniczego i miękkiej oparzelizny chłodniowej, czyli chorób fizjologicznych owoców i warzyw.

Istotnym czynnikiem w transporcie warzyw i owoców jest także kontrolowanie otwierania chłodni. Temperatura otoczenia chłodni może mieć większy lub mniejszy wpływ na temperaturę wewnątrz chłodni, głównie jeśli chodzi o starsze i mniej odporne na przenikanie ciepła lub zimna oraz wyposażone w mniej wydajne agregaty naczepy, które nie zdążą zrównoważyć ubytków ciepła. Powoduje to utratę wilgotności i nadmierne parowanie warzyw, w tym marchwi, co w efekcie doprowadza do niekorzystnych zmian jej jakości.

Marchew wykazuje dużą wrażliwość na etylen, który u owoców i warzyw powoduje dojrzewanie, zmniejszenie ilości chlorofilu, żółknięcie, opadanie liści, starzenie się, kiełkowanie nasion, zwiększoną podatność na porażenie przez patogeny, dodatkowo pod wpływem etylenu w korzeniach marchwi tworzą się związki nadające marchwi gorzki smak.

Ciekawym faktem jest to, że w przypadku umieszczenia marchwi w próżni, następuje wydzielanie się związku o nazwie β-jonon, który ma przyjemny zapach fiołków polnych.

Marchew przeznaczona do opakowań jednostkowych, po wyjęciu z chłodni powinna być umyta, schłodzona i opakowana. Przesuszenie korzeni marchwi po umyciu oraz składowanie korzeni w wyższej temperaturze prowadzi do wysychania skórki, następuje wtedy tzw. bielenie korzeni, które wpływa na obniżenie jakości oraz wartości handlowej tych warzyw. Tempo odbarwiania się korzeni wzrasta wraz z obniżeniem wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu bądź opakowaniu.

Palety, skrzynki oraz inne opakowania powinny być ułożone z zachowaniem odpowiedniej odległości, zapewniającej prawidłową cyrkulację powietrza, jak również zabezpieczone przed przemieszczaniem się ładunku w czasie transportu.

Nadeszła jesień, więc chrupcie na zdrowie!

 

Komentarze

DOM
2014-10-06   15:28

Teoretycznie tak, a praktycznie z Holandii do Polski marchew wozi się plandekami, bo zamiast 22,5 tony mozna załadować 25