Kierowca u psychologa

Kierowca u psychologa

201401Wrz

Prawo jazdy w Polsce 20 mln osób, w tym 18 mln to posiadacze popularnej kategorii B, a 60% z nich to mężczyźni. Nic dziwnego, że kierowcom poświęcono odrębną dyscyplinę nauki – psychologię transportu.

Psychologia transportu to coraz bardziej popularna dziedzina psychologii, zajmująca się pomiarem właściwości psychicznych, sprawności psychofizycznych oraz cech osobowości, mających wpływ na zachowania drogowe. Psychologowie transportu badają przede wszystkim kandydatów i zawodowych kierowców w komunikacji lądowej, kolejowej, morskiej i lotniczej.

Celem tych badań jest określenie sprawności intelektualnej, obejmującej przetwarzanie informacji oraz rozumienie norm regulujących ruch drogowy, inteligencji, koncentracji czy zakresu pamięci. Testom poddaje się też osobowość i temperament warunkujące zachowanie człowieka w sytuacjach trudnych oraz szybkość i adekwatność reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność oceny prędkości i odległości.

Szczegółowe określanie kondycji psychicznej kierowcy ma rzecz jasna na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg i pojazdów, ochrony zdrowia zawodowych kierowców oraz osób przez nich przewożonych.

Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami badania te przechodzą obowiązkowo m.in. osoby ubiegające się o:

  • uzyskanie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E, uprawnienia do kierowania tramwajem lub przedłużenie ważności w/w uprawnień;
  • przywrócenie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia;
  • przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

A także osoby, które:

  • kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  • przekroczyły liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Psychologia transportu

Kierowcy zawodowi badani są co 5 lat, a po skończeniu 60. roku życia co 30 miesięcy. Co ciekawe, obowiązek przechodzenia corocznych badań przez wszystkich kierowców istnieje w większości krajów Unii Europejskiej. Ocenia się, że za 15 lat w Europie 1/4 wszystkich kierowców będzie miała ukończone 65 lat, a z policyjnych statystyk wynika, że seniorzy  mimo długoletniego doświadczenia za kółkiem nie pozostają bezwypadkowi. Obowiązek przechodzenia testów psychologicznych mógłby pomóc w selekcji tych kierowców, którzy wolniej reagują, gorzej widzą po zmroku, czy mają innego rodzaju zaburzenia percepcji, związane niekiedy ze złym stanem zdrowia.

Czy Waszym zdaniem w Polsce, przy okazji koniecznej wymiany prawa jazdy (co 15 lat) powinniśmy udawać się choćby na podstawowe badania lekarskie? Być może stan zdrowia wielu kierowców wzbudziłby wątpliwości, dające podstawy do ograniczenia uprawnień do kierowania pojazdami. Czy inwestycje w badanie stanu zdrowia pomogłyby zredukować straty powstałe w wyniku wypadków drogowych?

 

Komentarze

https://uaprawko.com/
2017-05-26   12:56

Mój przyjaciel powiedział, że ukraińskie prawo jazdy jest dobra w Polsce, a on zrobił prawo jazdy tutaj https://uaprawko.com/