Blog Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu Okołologistycznie Być komunikatywnym – co to znaczy i dlaczego to takie ważne?

Być komunikatywnym – co to znaczy i dlaczego to takie ważne?

Komunikatywność

201418Sie

Komunikatywność – umiejętność, której wymaga się od kandydatów do pracy w logistyce, równie często jak znajomości języka obcego.

Być komunikatywnym – co to znaczy i dlaczego to takie ważne?

Komunikatywność to według powszechnej definicji, umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania się – w mowie i w piśmie, zdolność do rozumienia wypowiedzi innych, umiejętność słuchania i porozumiewania się z rozmówcami. Na pierwszy rzut oka – banalne. Ale, jeśli się dłużej zastanowić nad jakością naszych codziennych rozmów – pełnych skrótów myślowych, kolokwializmów czy slangu,  posiadanie tej umiejętności zyskuje na znaczeniu.

Raz jeszcze przyjrzyjmy się zatem definicji komunikatywności i zastanówmy się, czy rzeczywiście potrafimy się skutecznie porozumiewać.

Jasne i precyzyjne wyrażanie się to gwarancja porozumienia zarówno w rozmowach prywatnych, jak i w sytuacjach zawodowych. Używanie zrozumiałych dla wszystkich słów i upewnianie się, że dla wszystkich stron zaangażowanych w rozmowę, słowa te znaczą to samo, minimalizuje ryzyko nieporozumień. Jasne wyrażanie opinii, oczekiwań, unikanie zbędnych wypełniaczy np.: „jakby”, „ten”, „tamten” i precyzowanie myśli – dokładne opisywanie poleceń czy emocji, nie pozostawia pola do dowolnej interpretacji, która może całkowicie różnić się od intencji autora.

Zdolność do rozumienia wypowiedzi innych, słuchanie to, ośmielę się stwierdzić, najtrudniejsze do ukształtowania umiejętności społeczne. Komunikatywność wbrew popularnemu przekonaniu, nie ma nic wspólnego z tzw. byciem „wygadanym”, kontaktowym czy towarzyskim. Owszem, cechy te pomagają w budowaniu relacji, ale nie przesądzają o sukcesie komunikacji. Wręcz przeciwnie, osoby, które mają dużo do powiedzenia na każdy temat, chętnie włączają się w dyskusje, miewają kłopot z aktywnym słuchaniem. Aby komunikacja przebiegała sprawnie, trzeba po pierwsze: słuchać ze zrozumieniem, po drugie: zadawać pytania, po trzecie: reagować (choćby skinieniem głową). Wtedy, nasz rozmówca wie, że jest dla nas istotne to, co ma do powiedzenia, a przez to on sam czuje się dla nas ważny.

Porozumiewanie się z rozmówcami – to ogólne zdolności do podtrzymywania relacji, a więc kontakt wzrokowy, spójna mowa ciała, tworzenie dobrej atmosfery, sprzyjającej dyskusji. Tematu mowy ciała i całej sfery komunikacji niewerbalnej nie podejmuję się opisać w tym krótkim artykule, zaznaczę jedynie, że nadmierna gestykulacja bywa tak samo szkodliwa, jak jej brak, nieodpowiedni ton wypowiedzi ustnej, z prośby zrobi polecenie, a nadużywanie wykrzykników w korespondencji mailowej sprawi, że odbiorca odpisze nam: „nie krzycz na mnie”.

Podsumowanie

Poziom kompetencji społecznych, w tym – komunikatywności w życiu zawodowym, decyduje o skuteczności współpracy, porozumiewania się i wywierania wpływu na innych. Komunikatywność to siła twórcza budująca zespoły, ułatwiająca negocjacje i rozmowy z przełożonymi, podwładnymi, klientami. Od komunikatywności zależy jakość naszej codziennej pracy.

Pierwszy test komunikatywności w życiu zawodowym to rozmowa o pracę. Podczas rekrutacji stosunkowo łatwo sprawdzić kwalifikacje merytoryczne kandydata, nie trudno też stwierdzić, czy potencjalny pracownik jest komunikatywny. Jeśli jest, to zgodnie z definicją wyraża się w sposób zrozumiały, świadomie dba o jakość komunikacji, upewnia się, że został dobrze zrozumiany. Dba o otwartość dyskusji, aktywnie słucha, stosuje adekwatną komunikację niewerbalną. Dla organizacji oznacza to, że będzie dobrze i efektywnie pracował samodzielnie, jak i w zespole. Będzie potrafił przygotować raport, przedstawić go przełożonym. Jasno zakomunikować swoje potrzeby i w razie potrzeby precyzyjnie wydać polecenia podwładnym. Nie wystraszy się klienta, przeprowadzi skuteczną rozmowę handlową czy prezentację…

 

Każdą z umiejętności, składających się na komunikatywność można by przeanalizować i opisać w osobnych artykułach, niech jednak i ta skrócona dawka informacji skłania do refleksji i pracy nad sobą.

 

Komentarze