Biblioteka kontra stereotypy

201515Cze

Podsumowując temat stereotypów i uprzedzeń przedstawiam doskonałą moim zdaniem inicjatywę, która odbyła się niedawno w Poznaniu. Poczytajcie o Żywej Bibliotece.

Jak działa Żywa Biblioteka

W Żywej Bibliotece rolę książek przejmują ludzie. Zatem odwiedzający bibliotekę, wypożyczając „książkę” zapraszają danego człowieka do rozmowy. Tak jak w standardowej bibliotece, można wybrać interesującą nas historię. Wśród „żywych książek” znaleźć można bowiem opowieści osób reprezentujących grupy, które doświadczają stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji. Zamiast czytania następuje dialog. Rozmowa trwa zwykle ok. 30 minut.

Rozmowa z „żywą książką”

Samo pojawienie się w Żywej Bibliotece” uważam za wyraz tolerancji. Jeśli jesteśmy otwarci na dialog, to znaczy, że mamy świadomość istnienia stereotypów, a podejmując rozmowę możemy zweryfikować swoje poglądy. Chęć poznania to nie to samo co chęć zrozumienia, ale jest to przecież pierwszy krok ku temu. Osobiste spotkanie z przedstawicielem odmiennej religii, narodowości czy orientacji to przestrzeń do znalezienia tego, co wspólne.
Co więcej, w bibliotece „książki” czekają na nasze pytania – są tam osoby otwarte na kontakt i rozmowę. Nietaktem byłoby przecież zaczepić a ulicy dziewczynę ubraną w burkę i zapytać ją jak jej się żyje w Poznaniu. A w Żywej Bibliotece jest to jak najbardziej na miejscu.

Historia Żywej Biblioteki

Pierwszą Żywą Bibliotekę zorganizowano w Danii w 2000 roku. Na pomysł wpadli młodzi ludzie, działający w organizacji "Stop Przemocy". Ich celem było zwrócenie uwagi na prawa człowieka, których często odmawia się osobom, reprezentującym różnego rodzaju odmienności.
Od tego czasu, idea Żywej Biblioteki rozprzestrzeniła się do ponad 70 krajów na całym świecie. Nad wszystkimi Żywymi Bibliotekami czuwa organizacja Human Library, w Polsce - Żywa Biblioteka Polska.

Żywa Biblioteka w Poznaniu odbyła się 29 i 30 maja 2015 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej UAM. Wydarzenie koordynowane było przez Human Library Organization i Żywą Bibliotekę Polska. W roli „książek” wystąpili: Katoliczka, Gej, Muzułmanka, Izraelitka, Bezdomny, Niepijący Alkoholik/Niegrający Hazardzista, Ukrainka/Prawosławna, Rosjanka, Niesłyszący Chłopiec, Dziewczyna z Zespołem Aspergera.


Moim zdaniem – doskonała okazja do przełamania się i refleksji nad własnymi ograniczeniami poznawczymi. W „kurczącym się” świcie przychodzi nam często spotykać osoby tak bardzo różne od nas. Nauczmy się z nimi rozmawiać :)

 

Komentarze