Blog Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu Naukowy punkt widzenia Zasada szczupło-zwinności rozwiązaniem idealnym?

Zasada szczupło-zwinności rozwiązaniem idealnym?

201502Mar

Na obecnym rynku dóbr i usług można zaobserwować prawdziwy tłok producentów, sprzedawców oraz dostawców, spowodowany wyższym poziomem podaży niż popytu. Aby sprawnie funkcjonować w takich warunkach, niezbędne jest szybkie reagowanie na potrzeby klientów, niegenerujące jednocześnie dużych kosztów produkcji czy dostawy. Sukces w tym sektorze może zagwarantować odpowiednio zarządzany łańcuch dostaw. Tradycyjne metody optymalizacji łańcucha dostaw opierają się przede wszystkim na obliczeniach matematycznych. Jednak najnowsze podejścia skupiają się na wymianie informacji i analizie rynku, popytu czy zachowań klientów. Należy pamiętać, że nie ma metody, która sprawdzałaby się zawsze, jednak istnieją rozwiązania optymalne w danej sytuacji. Klienci coraz częściej oczekują dostarczenia im właściwego produktu, we właściwe miejsce o właściwym czasie, natomiast zadaniem logistyków jest osiągnięcie tego jak najmniejszym nakładem czasowym i kosztowym. Rozwiązaniem, spełniającym oczekiwania obu stron jest zasada szczupło-zwinności czyli połączenia szczupłego zarządzania ze zwinnym łańcuchem dostaw.

Lean management polega na dążeniu do zmniejszenia wielkości partii wytwarzanych produktów, skracania czasu trwania procesów, ich ciągłego doskonalenia, a także umiejętności szybkiego przezbrajania produkcji. Głównymi obszarami, w jakich można próbować wyeliminować marnotrawstwo są: nadprodukcja, oczekiwanie, transport, niepotrzebne zapasy, usterki, zbędne ruchy, nieodpowiednie sposoby działania.

Bardzo ważnym elementem podczas wdrażania zwinności jest ustalanie wspólnych celów z każdą komórką sieci łańcucha, dzięki czemu następuje integracja działów oraz wirtualna integracja działalności. Aby gruntownie poznać potrzeby klienta należy stale monitorować rynek i opinie nabywców. Nie należy uśredniać uzyskanych ocen, ponieważ zaburzą one dokładny pogląd na wartości skrajne, a co za tym idzie - nie pozwoli nam dotrzeć do każdego klienta, aby spełnić jego wymagania. Kontakty z klientami musza mieć charakter wielowymiarowy, ponieważ ograniczy to ryzyko mylnej interpretacji wyników a pomoże w dopasowaniu się do nabywcy i poszerzeniu rynku. Strategia zwinności łańcucha dostaw kładzie nacisk na wrażliwość rynkową, chcąc jak najszybciej zadowolić jak największą liczbę klientów. Stąd łańcuch należy zacząć budować od końcowego nabywcy wstecz. Połączenie wiedzy na temat rynku i klienta z umiejętnością szybkiego reagowania na zmiany w modzie i trendach może dać wymierne efekty tylko wtedy, kiedy łańcuch dostaw będzie na bieżąco modernizowany i dopasowywany do panujących warunków.

Pomimo, że szczupłe zarządzanie skupia się na eliminacji marnotrawstwa i na produktach wytwarzanych masowo, a zasada zwinności polega na zdobywaniu klientów dzięki szybkości i elastyczności działania - połączenie obu strategii jest doskonałym rozwiązaniem. Szczupło- zwinność to nowoczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem, które chce jak najszybciej, najsprawniej i najtaniej odpowiadać na potrzeby klientów, zyskując przy tym znaczną przewagę konkurencyjną na rynku.

 

Wpis powstał we współpracy z inż. Marceliną Jadwińską, ZiIP Logistyka Stosowana Politechnika Wrocławska

 

Komentarze

Informacje o autorze

mgr Szymon Świekatowski
mgr Szymon Świekatowski

Absolwent Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Podczas studiów pełnił szereg funkcji. Był Wiceprzewodniczącym Samorządu Studenckiego oraz założycielem i prezesem Uczelnianego Klubu Kibica. Organizował konferencję "Logistyka w sporcie". Honorowy i aktywny członek Studenckiego Koła Naukowego "CorLog" - współorganizator konferencji "Logistyka miejska" oraz "Międzyuczelnianego Forum Młodych Logistyków" . Autor wielu referatów oraz publikacji podczas studenckich konferencji. Zagorzały kibol Lecha Poznań