Blog Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu Naukowy punkt widzenia Planowanie sprzedaży i operacji (SOP) – integracja procesów planowania z perspektywy MŚP

Planowanie sprzedaży i operacji (SOP) – integracja procesów planowania z perspektywy MŚP

Planowanie sprzedaży i operacji (SOP) – integracja procesów planowania z perspektywy MŚP

201416Cze

Współczesne wymagania i oczekiwania klientów wymagają od przedsiębiorstw poprawy efektywności procesów wewnętrznych. Jednym ze sposobów realizacji tego postulatu jest integracja procesów planowania. Metodą realizacji idei integracji procesów planowania jest SOP (Sales and Operations Planning).

Plan sprzedaży i operacji SOP definiowany jest jako zbiór procesów biznesowych i technologicznych umożliwiających przedsiębiorstwu najbardziej efektywne zestawianie popytu rynkowego z możliwościami produkcyjnymi i zaopatrzeniowymi przedsiębiorstwa. Plan SOP jest zbudowany z szeregu planów. Wejściem do planu SOP są dane na temat obranej strategii oraz prognozy popytu i zamówienia długoterminowe. Rezultatem planu jest zapotrzebowanie na zasoby, dane asortymentowo-ilościowe niezbędne do opracowania głównego harmonogramu produkcji oraz informacje o długoterminowym zapotrzebowaniu materiałowym.

Problemem naukowym, który badano, było sprawdzenie istnienia związku pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa, a strukturą planu SOP i procesu jego opracowania. Szczegółowe pytania, na które poszukiwano odpowiedzi w ramach badań ankietowych, były następujące:

- jakie funkcje szczegółowe realizowane są w ramach SOP?

- jakie dane wykorzystuje się do tworzenia planu SOP?

- jakie czynności składają się na opracowanie planu SOP?

- jakie komórki organizacyjne biorą udział w tworzeniu planu SOP?

- kto w przedsiębiorstwie akceptuje plan SOP?

Zidentyfikowano sześć funkcji kojarzonych z SOP: projektowanie wyrobów, planowanie sprzedaży, planowanie produkcji, planowanie zaopatrzenia, planowanie transportu i budżetowanie. Należy przyjąć, iż liczba występujących funkcji jest pochodną wielkości przedsiębiorstwa – im większa (bardziej złożona) firma, tym większa liczba rozpatrywanych charakterystyk. Najwięcej MŚP korzysta z danych dotyczących prognoz sprzedaży (70% przypadków) i informacji na temat dostępności materiałowej (60% przypadków). Ważnymi danymi są także informacje na temat: obciążenia stanowisk (moce produkcyjne) i potencjału dostawców (po 40% firm każda) oraz informacje na temat zamówień i potencjału kooperantów (po 30% firm każda). Główne zadania w ramach SOP w MŚP związane są z triadą: planowanie sprzedaży (90% firm), planowanie produkcji (80% firm) i planowanie zaopatrzenia (także 80% firm), choć w tym ostatnim przypadku mało reprezentatywna jest klasa małych przedsiębiorstw. Z charakterystyką pozostałych pytań  można się zapoznać w pracy http://www.logforum.net/pdf/9_1_2_13.pdf (strony 13-18).

tl_files/WSL_blog/logistycznym_okiem/2014_06_03 Glowne skladowe planu SOP.jpg

Rysunek. Główne składowe planu SOP

Stosowanie planu sprzedaży i operacji jest ściśle uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa oraz miejsca, jakie zajmuje to przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwa małe nie są zainteresowane integracją procesów planowania ze względu na niewielką skalę prowadzonej działalności i centralizację podejmowanych decyzji. Przedsiębiorstwa średnie ze względu na wzrost skomplikowania realizowanych procesów planowania dostrzegają korzyści wynikające z ich integracji w modelu SOP.

W ramach podsumowania pozwalam sobie zadać pytania do dalszej dyskusji: jakie są Państwa doświadczenia z opracowywaniem i wdrażaniem planu SOP w Waszych organizacjach? Jak oceniają Państwo zaprezentowane wyniki badań pilotażowych planowania SOP – prośba o komentarze potwierdzające lub negujące wymienione pytania szczegółowe.

 

Komentarze

A
2020-03-19   10:21

here is equally with new advance gear i found, downloadable at https://www.excel-accounting-budget-analysis.comwhich is beneficial to make financial analysis for business such an invoice processing, bookkeeping, accounting and to hold stability sheet, income declaration, cash glide declaration on monthly foundation and finances evaluation for current and destiny 12 months as properly.

megi
2018-11-18   19:57

Jest to świetny przykład na to, jak dobór odpowiedniego procesu produkcyjnego może wpłynąć na sukces firmy. Obecnie zastosowanie nowoczesnych technologii, taki jak na przykład <a href="https://www.youtube.com/watch?v=u-wo8KHJ8lA">iot dla produkcji</a> może mieć znaczący wpływ na rentowność firmy. A często stanowi możliwość wyróżnienia się spośród konkurencji.