Blog Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu Naukowy punkt widzenia Centralizacja i decentralizacja zapasów w łańcuchu dostaw na przykładzie sieci dystrybucji

Centralizacja i decentralizacja zapasów w łańcuchu dostaw na przykładzie sieci dystrybucji

201421Lip

W przypadku łańcuchów dostaw kluczową sprawą jest zarządzanie głównym zapasem. Zapas dóbr może być skoncentrowany tylko w jednym miejscu (centralizacja zapasu), albo może być rozproszony w wielu różnych miejscach (decentralizacja zapasu). W sytuacji decentralizacji zapasu może wystąpić przypadek spłycenia decentralizacji, wówczas zmniejszeniu ulega liczba miejsc lokalizacji, albo przypadek pogłębienia decentralizacji, wówczas zwiększeniu ulega liczba miejsc lokalizacji zapasu. Zarządzanie zapasami wielu lokalizacji najczęściej dotyczy sieci dystrybucji.

Klasyczna centralizacja zapasu – opis sytuacji i rozwiązanie

Pewna firma handlowa zamierza przeorganizować swoją sieć dystrybucji. Obecnie posiada ona 12 magazynów regionalnych (MR), które zaopatrują lokalne rynki. Na każdym rynku popyt jest taki sam, każdy magazyn obsługuje 8,33% rynku. W każdym z magazynów znajduje się zapas zabezpieczający (ZB) na poziomie 7 500 sztuk. Kierownictwo przedsiębiorstwa rozważa możliwość utworzenia magazynu centralnego (MC), zakładając utrzymanie tego samego poziomu obsługi klienta.

tl_files/WSL_blog/punkt_widzenia/wzor1.PNG
Klasyczna decentralizacja zapasu – opis sytuacji i rozwiązanie

Pewna firma handlowa zamierza przeorganizować swoją sieć dystrybucji. Obecnie posiada ona magazyn centralny (MC), który zaopatruje lokalne rynki. W magazynie tym znajduje się zapas zabezpieczający (ZB) na poziomie 17 500 sztuk. Kierownictwo przedsiębiorstwa rozważa możliwość utworzenia 7 magazynów regionalnych (MR), z których każdy będzie obsługiwał taki sam popyt, 14,29% rynku. Zakłada się utrzymanie tego samego poziomu obsługi klienta.
tl_files/WSL_blog/punkt_widzenia/wzor2.PNG
Chcąc dokonać zmiany liczby magazynów w sieci dystrybucji z m lokalizacji istniejących na n lokalizacji pożądanych, należałoby najpierw dokonać sprowadzenia zapasu z wielu obecnych do jednej lokalizacji (przypadek centralizacji), a następnie dokonać rozprowadzenia zapasu z jednej lokalizacji do wielu przyszłych (przypadek decentralizacji). Można jednak przeprowadzić taki zabieg jednocześnie – przypadki poniżej.
Spłycenie decentralizacji zapasu – opis sytuacji i rozwiązanie

Pewna firma handlowa zamierza przeorganizować swoją sieć dystrybucji. Obecnie posiada ona 49 magazyny regionalne w całej Polsce. W każdym z magazynów znajduje się zapas zabezpieczający (ZB) na poziomie 15 000 sztuk. Kierownictwo przedsiębiorstwa rozważa zmniejszenie swojej sieci o 24 magazyny. Reorganizacja sieci nie powinna naruszać dotychczasowego poziomu obsługi klienta.
zapas wyjściowy w sieci: 49 • 15 000 = 735 000 sztuk
tl_files/WSL_blog/punkt_widzenia/wzor3.PNG
Pogłębienie decentralizacji zapasu – opis sytuacji i rozwiązanie

Pewna firma handlowa zamierza przeorganizować swoją sieć dystrybucji. Obecnie posiada ona 6 magazynów regionalnych w całej Polsce. W każdym z magazynów znajduje się zapas zabezpieczający (ZB) na poziomie 12 500 sztuk. Kierownictwo przedsiębiorstwa rozważa rozszerzenie swojej sieci o kolejne 10 magazyny. Reorganizacja sieci nie powinna naruszać dotychczasowego poziomu obsługi klienta.
zapas wyjściowy w sieci: 6 • 12 500 = 75 000 sztuk
tl_files/WSL_blog/punkt_widzenia/wzor4.PNG
W ramach podsumowania pozwalam sobie zadać pytania do dalszej dyskusji: czy znają Państwo inne narzędzia analityczne służące do analizy sensowności centralizacji/decentralizacji? Czy zaprezentowane rozwiązania, dotyczące sieci dystrybucji, wykorzystują być może Państwo w innych obszarach logistyki np. zaopatrzenie?
Centralizacja i decentralizacja zapasów w łańcuchu dostaw 
na przykładzie sieci dystrybucji
W przypadku łańcuchów dostaw kluczową sprawą jest zarządzanie głównym zapasem. Zapas dóbr może być skoncentrowany tylko w jednym miejscu (centralizacja zapasu), albo może być rozproszony w wielu różnych miejscach (decentralizacja zapasu). W sytuacji decentralizacji zapasu może wystąpić przypadek spłycenia decentralizacji, wówczas zmniejszeniu ulega liczba miejsc lokalizacji, albo przypadek pogłębienia decentralizacji, wówczas zwiększeniu ulega liczba miejsc lokalizacji zapasu. Zarządzanie zapasami wielu lokalizacji najczęściej dotyczy sieci dystrybucji.
Klasyczna centralizacja zapasu – opis sytuacji i rozwiązanie
Pewna firma handlowa zamierza przeorganizować swoją sieć dystrybucji. Obecnie posiada ona 12 magazynów regionalnych (MR), które zaopatrują lokalne rynki. Na każdym rynku popyt jest taki sam, każdy magazyn obsługuje 8,33% rynku. W każdym z magazynów znajduje się zapas zabezpieczający (ZB) na poziomie 7 500 sztuk. Kierownictwo przedsiębiorstwa rozważa możliwość utworzenia magazynu centralnego (MC), zakładając utrzymanie tego samego poziomu obsługi klienta.
 
 
zapas wyjściowy w sieci: 12 • 7 500 = 90 000 sztuk
zapas w sieci po transformacji: 25 981 sztuk
zapas w sieci zmniejszył się o 71 % ((90 000 – 25 981) / 90 000)
Klasyczna decentralizacja zapasu – opis sytuacji i rozwiązanie
Pewna firma handlowa zamierza przeorganizować swoją sieć dystrybucji. Obecnie posiada ona magazyn centralny (MC), który zaopatruje lokalne rynki. W magazynie tym znajduje się zapas zabezpieczający (ZB) na poziomie 17 500 sztuk. Kierownictwo przedsiębiorstwa rozważa możliwość utworzenia 7 magazynów regionalnych (MR), z których każdy będzie obsługiwał taki sam popyt, 14,29% rynku. Zakłada się utrzymanie tego samego poziomu obsługi klienta.
 
 
zapas wyjściowy w sieci: 17 500 sztuk
zapas w sieci po transformacji: 7 • 6 614 = 46 301 sztuk
zapas w sieci zwiększył się o 165 % ((46 301 – 17 500) / 17 500)
Chcąc dokonać zmiany liczby magazynów w sieci dystrybucji z m lokalizacji istniejących na n lokalizacji pożądanych, należałoby najpierw dokonać sprowadzenia zapasu z wielu obecnych do jednej lokalizacji (przypadek centralizacji), a następnie dokonać rozprowadzenia zapasu z jednej lokalizacji do wielu przyszłych (przypadek decentralizacji). Można jednak przeprowadzić taki zabieg jednocześnie – przypadki poniżej.
Spłycenie decentralizacji zapasu – opis sytuacji i rozwiązanie
Pewna firma handlowa zamierza przeorganizować swoją sieć dystrybucji. Obecnie posiada ona 49 magazyny regionalne w całej Polsce. W każdym z magazynów znajduje się zapas zabezpieczający (ZB) na poziomie 15 000 sztuk. Kierownictwo przedsiębiorstwa rozważa zmniejszenie swojej sieci o 24 magazyny. Reorganizacja sieci nie powinna naruszać dotychczasowego poziomu obsługi klienta. 
zapas wyjściowy w sieci: 49 • 15 000 = 735 000 sztuk
 
 
zapas w sieci po transformacji: 525 000 sztuk
zapas w sieci zmniejszył się o 29 % ((735 000 – 525 000) / 735 000)
Pogłębienie decentralizacji zapasu – opis sytuacji i rozwiązanie
Pewna firma handlowa zamierza przeorganizować swoją sieć dystrybucji. Obecnie posiada ona 6 magazynów regionalnych w całej Polsce. W każdym z magazynów znajduje się zapas zabezpieczający (ZB) na poziomie 12 500 sztuk. Kierownictwo przedsiębiorstwa rozważa rozszerzenie swojej sieci o kolejne 10 magazyny. Reorganizacja sieci nie powinna naruszać dotychczasowego poziomu obsługi klienta.
zapas wyjściowy w sieci: 6 • 12 500 = 75 000 sztuk
 
 
zapas w sieci po transformacji: 122 474 sztuk
zapas w sieci zwiększył się o 63 % ((122 474 – 75 000) / 75 000)
W ramach podsumowania pozwalam sobie zadać pytania do dalszej dyskusji: czy znają Państwo inne narzędzia analityczne służące do analizy sensowności centralizacji/decentralizacji? Czy zaprezentowane rozwiązania, dotyczące sieci dystrybucji, wykorzystują być może Państwo w innych obszarach logistyki np. zaopatrzenie?
Centralizacja i decentralizacja zapasów w łańcuchu dostaw 
na przykładzie sieci dystrybucji
W przypadku łańcuchów dostaw kluczową sprawą jest zarządzanie głównym zapasem. Zapas dóbr może być skoncentrowany tylko w jednym miejscu (centralizacja zapasu), albo może być rozproszony w wielu różnych miejscach (decentralizacja zapasu). W sytuacji decentralizacji zapasu może wystąpić przypadek spłycenia decentralizacji, wówczas zmniejszeniu ulega liczba miejsc lokalizacji, albo przypadek pogłębienia decentralizacji, wówczas zwiększeniu ulega liczba miejsc lokalizacji zapasu. Zarządzanie zapasami wielu lokalizacji najczęściej dotyczy sieci dystrybucji.
Klasyczna centralizacja zapasu – opis sytuacji i rozwiązanie
Pewna firma handlowa zamierza przeorganizować swoją sieć dystrybucji. Obecnie posiada ona 12 magazynów regionalnych (MR), które zaopatrują lokalne rynki. Na każdym rynku popyt jest taki sam, każdy magazyn obsługuje 8,33% rynku. W każdym z magazynów znajduje się zapas zabezpieczający (ZB) na poziomie 7 500 sztuk. Kierownictwo przedsiębiorstwa rozważa możliwość utworzenia magazynu centralnego (MC), zakładając utrzymanie tego samego poziomu obsługi klienta.
 
 
zapas wyjściowy w sieci: 12 • 7 500 = 90 000 sztuk
zapas w sieci po transformacji: 25 981 sztuk
zapas w sieci zmniejszył się o 71 % ((90 000 – 25 981) / 90 000)
Klasyczna decentralizacja zapasu – opis sytuacji i rozwiązanie
Pewna firma handlowa zamierza przeorganizować swoją sieć dystrybucji. Obecnie posiada ona magazyn centralny (MC), który zaopatruje lokalne rynki. W magazynie tym znajduje się zapas zabezpieczający (ZB) na poziomie 17 500 sztuk. Kierownictwo przedsiębiorstwa rozważa możliwość utworzenia 7 magazynów regionalnych (MR), z których każdy będzie obsługiwał taki sam popyt, 14,29% rynku. Zakłada się utrzymanie tego samego poziomu obsługi klienta.
 
 
zapas wyjściowy w sieci: 17 500 sztuk
zapas w sieci po transformacji: 7 • 6 614 = 46 301 sztuk
zapas w sieci zwiększył się o 165 % ((46 301 – 17 500) / 17 500)
Chcąc dokonać zmiany liczby magazynów w sieci dystrybucji z m lokalizacji istniejących na n lokalizacji pożądanych, należałoby najpierw dokonać sprowadzenia zapasu z wielu obecnych do jednej lokalizacji (przypadek centralizacji), a następnie dokonać rozprowadzenia zapasu z jednej lokalizacji do wielu przyszłych (przypadek decentralizacji). Można jednak przeprowadzić taki zabieg jednocześnie – przypadki poniżej.
Spłycenie decentralizacji zapasu – opis sytuacji i rozwiązanie
Pewna firma handlowa zamierza przeorganizować swoją sieć dystrybucji. Obecnie posiada ona 49 magazyny regionalne w całej Polsce. W każdym z magazynów znajduje się zapas zabezpieczający (ZB) na poziomie 15 000 sztuk. Kierownictwo przedsiębiorstwa rozważa zmniejszenie swojej sieci o 24 magazyny. Reorganizacja sieci nie powinna naruszać dotychczasowego poziomu obsługi klienta. 
zapas wyjściowy w sieci: 49 • 15 000 = 735 000 sztuk
 
 
zapas w sieci po transformacji: 525 000 sztuk
zapas w sieci zmniejszył się o 29 % ((735 000 – 525 000) / 735 000)
Pogłębienie decentralizacji zapasu – opis sytuacji i rozwiązanie
Pewna firma handlowa zamierza przeorganizować swoją sieć dystrybucji. Obecnie posiada ona 6 magazynów regionalnych w całej Polsce. W każdym z magazynów znajduje się zapas zabezpieczający (ZB) na poziomie 12 500 sztuk. Kierownictwo przedsiębiorstwa rozważa rozszerzenie swojej sieci o kolejne 10 magazyny. Reorganizacja sieci nie powinna naruszać dotychczasowego poziomu obsługi klienta.
zapas wyjściowy w sieci: 6 • 12 500 = 75 000 sztuk
 
 
zapas w sieci po transformacji: 122 474 sztuk
zapas w sieci zwiększył się o 63 % ((122 474 – 75 000) / 75 000)
W ramach podsumowania pozwalam sobie zadać pytania do dalszej dyskusji: czy znają Państwo inne narzędzia analityczne służące do analizy sensowności centralizacji/decentralizacji? Czy zaprezentowane rozwiązania, dotyczące sieci dystrybucji, wykorzystują być może Państwo w innych obszarach logistyki np. zaopatrzenie?
 

Komentarze

Roman Domański
2018-03-22   16:48

Tak można to logicznie (a nawet logistycznie) wytłumaczyć. Wielkość zapasu (zabezpieczającego - odpowiedzialnego za utrzymanie poziomu obsługi klienta) zależy od odchylenia standardowego popytu. Wyobraźmy sobie sytuację, w której centralizujemy zapas. Klienci będą obsługiwani z jednego magazynu centralnego, a nie z kilku magazynów regionalnych. Średni popyt tygodniowy nie zmieni się. Klienci nie zauważą zmiany i będą składali zamówienia tak jak do tej pory (popyt w magazynie centralnym będzie sumą popytów w magazynach regionalnych). Zmieni się jedynie odchylenie standardowe popytu. Odchylenie standardowe popytu jest miarą pierwiastkową i nie można odchyleń standardowych (popytów w magazynach regionalnych) dodać do siebie. Odchylenie standardowe popytu w magazynie centralnym jest równe pierwiastkowi kwadratowemu sumy kwadratów odchyleń w magazynach regionalnych.Właśnie ta zależność zostaje przełożona wprost do formuły na zapas zabezpieczający. Szczegóły opisane są w podręcznikach dotyczących zarządzania zapasami. Zachęcam do dociekliwej lektury.

Wojciech Belka
2018-01-31   23:06

Mnie zastanawia dlaczego np. w centralizacji mnożymy razy pierwiastek z liczby magazynów regionalnych. Skąd wiemy że przy takim działaniu utrzyma się POK? Można to jakoś logicznie uzasadnić?

ekoludek
2014-07-31   09:20

Nawet w pozornie nieskomplikowanej logistyce magazynowej takie działania są konieczne. Wszystko musi współgrać z wózkami :) bardzo dobry sprzęt mają na...

Informacje o autorze

dr inż. Roman Domański
dr inż. Roman Domański

Doktor nauk technicznych, adiunkt w Katedrze Systemów Logistycznych Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Autor i współautor około 40 publikacji naukowych, 6 projektów wdrożeniowych dla przemysłu, uczestnik 4 grantów badawczych. Oprócz działalności edukacyjnej prowadzi także szkolenia biznesowe oraz udziela doradztwa w przemyśle. Zajmuje się tematyką zarządzania i logistyki. Specjalizuje się w obszarze logistyki, zaopatrzenia i produkcji.