Bezpieczne piętrzenie

201622Lut

Co to właściwie jest piętrzenie w stosy? W literaturze można spotkać się z kilkoma definicjami tego procesu np. „układać w stos coraz wyższy, gromadzić coś wznosząc coraz wyżej, piętrami, warstwami, jedno nad drugim; dźwigać coraz wyżej”1. Nasuwa się pytanie jak wysoko można układać coś w stosy i co właściwie możemy składować tą metodą by zachować bezpieczeństwo pracy?

Jakie materiały czy towary możemy piętrzyć w stosy?

Przepisy nie mówią jednoznacznie, co można, a czego nie można piętrzyć w stosy. Z §72.1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. wynika jednak, że aby można był piętrzyć materiały trzeba zachować stateczność całego stosu. A więc do składowania towarów tą metodą nadają się tylko te towary, których opakowanie zapewnia odpowiednią wytrzymałość na ściskanie oraz takie, które nie odkształcają się pod wpływem czynników fizycznych takich jak: temperatura, wilgotność czy stały długotrwały nacisk.

Jak wysoko można piętrzyć towary w stosach?

W tym przypadku również nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Piętrzyć możemy bez ograniczeń przy jednoczesnym zachowaniu stateczności stosu oraz uwzględnieniu wytrzymałości posadzki. No właśnie jak zachować stateczność stosu? Na początek musimy odpowiedzieć sobie jak dochodzi do przewrócenia stosu. Zasada jest prosta. Jeśli środek ciężkości danego obiektu przekroczy obrys pola równowagi podstawy stosu nastąpi jego upadek. Problem w tym, że im wyżej znajduje się środek ciężkości tym łatwiej jest go wysunąć poza obrys pola równowagi.

Rys_1_Bezpieczne_pietrzenie.PNG

Rys.1

O czym zatem musimy pamiętać, by bezpiecznie piętrzyć w stosy?

Po pierwsze musimy pamiętać o tym, aby środek ciężkości znajdował się w centrum pola. Bardzo często metodę składowania blokowego, bez urządzeń do składowania stosuje się na placach otwartych. W takim przypadku zawsze należy uwzględnić spady posadzki na placu. Kolumna, którą tworzą paletowe jednostki ładunkowe musi być zawsze stabilna. Pamiętajmy o tym, że zwykle na tego typu placach nie ma odbojnic, a więc jednorazowe uderzenie takiej kolumny np. przez wózek widłowy może doprowadzić do przewrócenia nie tylko jednej kolumny, ale i całego bloku.

Nie można dopuścić do odchylenia się stosu od pionu. Maksymalny dopuszczalny przechył to, około 2% czyli 1.8o

Nie wolno budować zbyt wysokich stosów. Jak wcześniej wspominałem nie ma norm mówiących o wysokości piętrzenia, ale np. dla paletowych jednostek ładunkowych bezpieczna wysokość takiego składowania to max. 3 pjł (przy średniej wysokości pjł 1500 mm), natomiast przy składowaniu worków nie należy przekraczać 18 warstw.

Prawidłowo towar powinien być ułożony na zakładkę, przy zastosowaniu, co kilka warstwach przekładki stabilizującej całą konstrukcję.

Jeśli piętrzymy towar na paletach ładunkowych niezależnie czy jest to stos prawidłowe ułożony czy też nie musimy zadbać o zabezpieczenie takiego stosy poprzez bandowanie, straczowanie czy kaptury z foli termokurczliwej by nie przewróciły się podczas transportu oraz by ewentualne kolumny budowane z tych jednostek były stabilniejsze.

Zawsze należy stosować się do instrukcji producenta reprezentowanych najczęściej przez takie znaki:

Rys_2_Bezpieczne_pietrzenie.PNG

Rys.2

Należy zwrócić uwagę na sam towar, który chcemy składować jeden na drugim. Nie każdy materiał do tego się nadaje np. paletowe jednostki ładunkowe kleju, cementu lub innych towarów sypkich w workach teoretycznie można składować tą metodą, jednak pod wpływem nacisku górna paleta potrafi „złapać przechył” czasem tak duży, że ciężko pod nią podjechać wózkiem widłowym.

Podczas piętrzenia w stosy należy uwzględnić wytrzymałość podłoża, ponieważ na stosunkowo małej powierzchni znajduje się dosyć duża masa np., jeśli położymy trzy pjł warzące 1500 kg jedną na drugą, wówczas na 0,96 m2 spocznie 4,5 ton. Nie każda rampa musi tyle wytrzymać.

Piętrzenie w stosy jest bardzo dobrą metodą magazynowania. Można ją z powodzeniem wykorzystywać w procesie rozładunku czy przeładunku towarów. Należy pamiętać, że jest również niebezpieczna. Przewrócenie się stosu, to bezpośrednie zagrożenie przygnieceniem zarówno operatora jak i osób postronnych. Ponadto, towary twarde, które najczęściej nadają się do układania w stosy mają tendencję do odłamkowania po rozbiciu się o posadzkę (np. szklane butelki), a to znacznie zwiększa niebezpieczeństwo zaistnienia wypadku. 

 

(1) http://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/851,pietrzenie

 

Komentarze

Tomasz
2020-07-07   12:16

(...)jeśli położymy trzy pjł warzące 1500 kg jedną na drugą, wówczas (...)
Waga=>waŻące

Rafał
2019-08-18   14:11

Dzień dobry. Bardzo dziękuję za mega przydatny wpis. U nas w magazynie właśnie przymierzamy się do kwestii piętrzenia i zakupów czegoś takiego jak <a href="http://nedcon.pl/produkty/regaly-paletowe/">regały wysokiego składowania</a>. Znają Państwo może tego producenta i konkretnie te regały? Czy jest to Waszym zdaniem sprzęt solidny?