Blog Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu Logi(sty)cznym okiem Zabezpieczanie paletowych jednostek ładunkowych cz. 1

Zabezpieczanie paletowych jednostek ładunkowych cz. 1

Zabezpieczanie paletowych jednostek ładunkowych cz. 1

201709Sty

Na pewno wielu z Was wielokrotnie miało już wątpliwą przyjemność przyjmowania dostawy, w której były uszkodzone lub zabrudzone paletowe jednostki ładunkowe (pjł). Niestety jest to dość częste zjawisko w procesach transportu, które występuje zarówno w transporcie bliskim, jak i dalekim. Im częściej będziemy manipulować ładunkiem, tym większe prawdopodobieństwo jego uszkodzenia, dlatego tak istotne jest właściwe opakowanie. Oczywiście na zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami i brakami ma wpływ również szereg innych czynników. Należą do nich np. stopień przeszkolenia pracowników, doświadczenie i umiejętności operatorów oraz ewentualne kradzieże. Niezależnie od powyższych czynników to właśnie błędy podczas pakowania są najczęstszą przyczyną uszkodzeń ładunku.

Myślę, że formownie paletowej jednostki ładunkowej należy zacząć od doboru właściwej palety. Paleta jest urządzeniem ułatwiającym manipulowanie ładunkiem, jednak niewłaściwe dobranie może go znacznie skomplikować, a nawet doprowadzić do uszkodzenia ładunku czy poważnego wypadku.

Jak wiadomo paleta palecie nie równa. Zwyczajowo dzielimy je na dwie grupy palet: EUR oraz jednorazowe. Podstawowa różnica między paletą certyfikowaną, jaką jest paleta EUR, a jednorazową, jest gwarancja wytrzymałości. Certyfikat, jaki nadaje np. organizacja EPAL gwarantuje, że paleta EUR wytrzyma obciążenie 1500 kg - jest to potwierdzone szeregiem badań, a konstrukcja takiej palety została ściśle opracowana tak, aby uzyskać ten wynik. Palety jednorazowe nie przechodzą żadnych badań, a więc nie ma żadnej pewności, co do ich wytrzymałości. Dodatkowo często zdarza się, że nie trzymają wymiarów, co w znaczny sposób utrudnia procesy transportowe np. są niższe, krótsze lub szersze. Te z pozoru drobne różnice mogą mieć nie tylko wpływ na bezpieczeństwo ładunku, ale i na wydajność procesów logistycznych. Mam tu na myśli koszty poniesione na skutek przepakowywania palet, nie wykorzystania w pełni przestrzeni ładunkowej czy czas poświęcony na pobieranie i odkładanie niestandardowych jednostek paletowych. Nie wolno również zapominać, o jakości technicznej palet, ponieważ palety zużywają się i uszkadzają. Stopień zużycia ma znaczny wpływ na ich wytrzymałość. Do najczęstszych uszkodzeń zaliczamy zbutwienia i złamania desek czy wspornika itp. Oczywiście paleta EUR 1 o wymiarach 800x1200 mm nie jest jedyną paletą występującą w procesach logistycznych. Do dyspozycji mamy również palety o wymiarach 1000x1200 mm czy 800x600 mm oraz szereg innych rozwiązań paletowych jak palety stalowe, plastikowe, skrzyniowe itp. Jednak niezależnie od rodzaju zawsze powinniśmy upewnić się czy dana paleta jest certyfikowana i czy jakaś konkretna organizacja gwarantuje jej właściwości.

Jak rozpoznać zdrową i oryginalną paletę EUR?

Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, ponieważ na rynku istnieje wiele podrabianych palet, a jakość ich wykonania bywa nieraz niemal nie do odróżnienia od oryginału. Oczywiście można zgodzić się z tezą, że skoro paleta podrabiana jest niemal identyczna z oryginalną to i jej parametry udźwigu są zbliżone. To jednak nie do końca prawda. Pomijając kwestie etyczne pamiętać należy, że większość ubezpieczeń czy warunków eksploatacji urządzeń tj. np. regały, mówi o użytkowaniu tylko atestowanych urządzeń. W razie uszkodzeń może być problem z wypłatą odszkodowania lub z naprawą gwarancyjną. Pamiętać należy również o odpowiedzialności jaka spoczywa na kierowniku magazynu, jeśli dojdzie do wypadku na skutek użytkowania niesprawnych lub niewłaściwych palet. Najlepszą metodą na diagnozowanie palet jest zaznajomienie się z czterema kartami charakterystyki palet, które często wiszą w magazynach. Są one podzielone na cztery kolory:

Karta niebieska - pokazuje cztery podstawowe typy palet EUR:

 • EUR1 800x1200mm
 • EUR2 1200x1000mm
 • EUR6 800x600mm
 • EUR3 1000x1200mm

Paleta niebieska

Karta zielona – pokazuje cechy prawidłowej palety EUR.Należą do nich:

 • Na lewym wsporniku napis EPAL lub UIC
 • Na prawym wsporniku napis EPAL lub EUR
 • Fazowane krawędzie desek dolnych
 • Odpowiednie wymiary desek i wsporników
 • Na środkowym wsporniku data produkcji, kraj pochodzenia, znak sanitarny

Paleta zielona

Karta żółta zawiera wykaz dopuszczalnych uszkodzeń. Należą do nich:

 • Wszelkie pęknięcia wywołane starzeniem się drewna
 • Szary kolor drewna
 • Przytarte znaki na wspornikach
 • Nieoznakowane naprawione wsporniki (naprawa powinna być odnotowana poprzez wbicie gwoździa naprawczego w środkowy wspornik)

Paleta żółta

Karta czerwona informuje o niedopuszczalnych uszkodzeniach palety. Należą do nich:

 • Zgniłe i zbutwiałe deski oraz ich wsporniki
 • Wyrwane wsporniki
 • Połamane deski
 • Brak frezów na górnej krawędzi dolnych desek
 • Błędne oznakowanie (paleta podrabiana)
 • Błędnie wbite gwoździe (paleta podrabiana)

paleta czerwona

Ten obszerny wstęp o paletach nie wyczerpuje wszystkich metod kontroli tych urządzeń, ponieważ obrót paletami na naszym rynku to dość ciekawe i wbrew pozorom trudne zagadnienie. Tutaj wskazałem jak duże znaczenie ma właściwy dobór palety podczas formowania pjł. W kolejnych artykułach powrócę do tej tematyki.

 
Tagi:

Komentarze