Wydarzenie godne odnotowania

201415Wrz

Kiedy większość z Was odpoczywała na urlopach lub odliczała dni do ich rozpoczęcia, w Poznaniu miało miejsce ważne wydarzenie logistyczne. W dniach 1-4.07. w centrum kongresowym Politechniki Poznańskiej odbył się IX Międzynarodowy Kongres Logistyki i Systemów Zarządzania Łańcuchami Dostaw (9th International Congress on Logistics and SCM Systems).

tl_files/WSL_blog/logistycznym_okiem/ICSL.png

To cykliczne spotkanie specjalistów, zarówno praktyków jak i teoretyków z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw po raz pierwszy miało miejsce poza kontynentem azjatyckim. Za organizację kongresu odpowiadała Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Poznańskiej oraz The International Federation of Logistics International Federation of Logistics and SCM Systems (IFLS).

Celem kongresu była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach implementacji postulatów zrównoważonego rozwoju do łańcuchów dostaw działających na dynamicznie zmieniającym się rynku. Tematyka obrad skupiała się na osiągnięciach w zakresie zarządzania (na wszystkich poziomach) łańcuchem dostaw związanych z poprawą jego ekologiczności, zmniejszaniu strat oraz emisyjności.

Jakie wnioski nasuwają się po wysłuchaniu wystąpień uczestników konferencji? Przede wszystkim przed nami wielkie wyzwania dotyczące zrównoważenia łańcuchów dostaw. To zrównoważenie to przede wszystkim zmniejszenie dysproporcji lokalizacyjnych (wytwarzanie w jednym miejscu – konsumpcja w zupełnie innym), społecznych (poziom życia w krajach produkujących – poziom życia w krajach konsumujących) oraz zużycie surowców energetycznych.

Na kongresie nie zabrakło silnej reprezentacji pracowników Wyższej Szkoły Logistyki. Z uwagi na tematykę prowadzonych badań oraz na ich unikatowy poziom organizatorzy zdecydowali o poświęceniu specjalnej sesji (Integration in forward and backward logistics supply chain) wynikom prac zespołu pod kierownictwem prof. Berndta Hentschela. Jako członek zespołu projektowego miałem okazję zaprezentować artykuły o modelowaniu planowania zintegrowanego oraz integracji łańcucha dostaw. Swoje wystąpienia miały również moje koleżanki z Katedry Systemów Logistycznych mgr inż. Martyna Kupczyk oraz mgr inż. Żaneta Pruska.

Jak zwykle jednak największą wartość przyniosły rozmowy kuluarowe. Nie wdając się w szczegóły możemy śmiało stwierdzić, że poziom prowadzonych przez nas prac nie odbiega od prezentowanego przez azjatyckich czy amerykańskich kolegów i koleżanki „z branży”.  

 

 

Komentarze

Informacje o autorze

mgr inż. Michał Adamczak
mgr inż. Michał Adamczak

Asystent w Katedrze Systemów Logistycznych Wyższej Szkoły Logistyki, administrator platformy e-learningowej WSL, od niedawna bloger logistyczny, absolwent Politechniki Poznańskiej. Zawodowo oprócz prowadzenia zajęć dla studentów zajmuje się modelowaniem i symulacją procesów logistycznych, autor ponad 40 publikacji naukowych i popularno-naukowych, realizator grantów badawczych oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych współfinanso- wanych przez Unię Europejską. Czas wolny spędza aktywnie ze swoją rodziną poznając świat i uprawiając sporty.