Narzędzia IT w logistyce

201513Kwi

Swój przedostatni wpis poświęciłem symulacjom. To oczywiście potężna metoda analizy danych. Ale czy jedyna wykorzystywana w przedsiębiorstwach?

Układając plan swoich wpisów na blogu planowałem stworzyć taki o narzędziach wspomagających zarządzanie logistyką. Przygotowując się do napisania go znalazłem publikację pracownika Wyższej Szkoły Logistyki dra inż. Adama Kolińskiego i dr hab. inż. Bogusława Śliwczyńskiego prof. nadzw. Pracownika Instytutu Logistyki i Magazynowania traktującą o wykorzystaniu narzędzi IT w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autorzy przeprowadzili badania wśród 117 przedsiębiorstw produkcyjnych z Wielkopolski. Wyniki tych badań przedstawiono w poniższej tabeli (każde z przedsiębiorstw mogło zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź). 

Tab.1 Narzędzia IT w logistyce

Co wynika z przedstawionych wyników dla osób kształcących się w zawodzie logistyka?

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem są arkusze kalkulacyjne. Znajomość ich obsługi to niemal standard.

Systemy klasy ERP występują w ponad połowie przedsiębiorstw. Warto zatem znać obsługę przynajmniej jednego systemu, a w szczególności zasady rządzące tego typu rozwiązaniami. Pracodawcy zwykle oferują swoim pracownikom szkolenia z zakresu obsługi wykorzystywanego przez nich systemu z naciskiem na  określony moduł, który dana osoba będzie wykorzystywała w swojej codziennej pracy. 

Systemy dedykowane to rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw. Ich obsługi można się uczyć w zasadzie tylko i wyłącznie w ramach szkoleń wewnętrznych na miejscu pracy (work based learning).

Z rozwiązań symulacyjnych (pisałem o nich nieco więcej w poprzednim wpisie) korzysta zaledwie 15% przedsiębiorstw. Znając tajniki obsługi tego typu oprogramowania oraz posiadając kompetencje z modelowania procesów można dołączyć do elitarnego grona specjalistów poszukiwanych na rynku pracy.

Powyższe badania i płynące z nich wnioski tylko potwierdziły moje obserwacje. Obsługa takich podstawowych narzędzi, jak arkusze kalkulacyjne to swego rodzaju kompetencja podstawowa, niczym czytanie i pisanie. Niebawem lub nawet już, nikt nie będzie pojmował tego jako plus kandydata. Z drugiej strony, brak tych umiejętności stanowić będzie o dyskwalifikacji kandydata. W mojej ocenie, takie narzędzia jak arkusze kalkulacyjne czy proste systemy baz danych powinny być przez logistyków opanowane na poziomie zaawansowanym. Oznacza to, że osoby te powinny umieć za pomocą funkcjonalności tych narzędzi identyfikować i rozwiązywać problemy logistyczne.

Podsumowując warto uczyć się obsługi oprogramowania do analizy danych, szczególnie danych logistycznych. Ustalając swoje priorytety weźcie to pod uwagę. Jestem spokojny, nie będziecie mi mieli tego za złe. 

 

 

Komentarze

Informacje o autorze

mgr inż. Michał Adamczak
mgr inż. Michał Adamczak

Asystent w Katedrze Systemów Logistycznych Wyższej Szkoły Logistyki, administrator platformy e-learningowej WSL, od niedawna bloger logistyczny, absolwent Politechniki Poznańskiej. Zawodowo oprócz prowadzenia zajęć dla studentów zajmuje się modelowaniem i symulacją procesów logistycznych, autor ponad 40 publikacji naukowych i popularno-naukowych, realizator grantów badawczych oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych współfinanso- wanych przez Unię Europejską. Czas wolny spędza aktywnie ze swoją rodziną poznając świat i uprawiając sporty.