Języki obce w logistyce

201520Kwi

W poprzednich swoich wpisach wiele miejsca poświęciłem kompetencjom IT. Jeśli nie znacie szczegółów odsyłam do poprzednich tekstów. Czy jednak kompetencje IT to jedyne, które gwarantują sukces w logistyce? Oczywiście, że nie. Moim zdaniem drugą grupą kompetencji decydujących o ścieżce kariery w logistyce są kompetencje językowe. Z czego to wynika?

Logistyka to dziedzina gospodarki o bardzo silnej roli integrującej partnerów w łańcuchu dostaw. Dodatkowo, globalizacja światowej gospodarki, koncentracja podaży i popytu w dwóch różnych częściach świata powodują konieczność wymiany handlowej obsługiwanej przez logistyków. Świadczą o tym badania wykonane przez Wyższą Szkołę Logistyki w celu rozpoznania znajomości języków obcych wśród pracowników globalnych firm logistycznych. We wszystkich przedsiębiorstwach znajomość języka obcego jest istotnym kryterium w procesie rekrutacji. W 83% tych przedsiębiorstw waga tego kryterium jest zależna od stanowiska na jakie aplikuje kandydat. Warto zauważyć, że w zaledwie ok.10% firm możliwe jest zatrudnienie na stanowisku menedżera lub wyższym bez znajomości języka. Ponad połowa przedsiębiorstw zauważa istotne braki w kompetencjach językowych wśród kandydatów do pracy. Dodając jednocześnie, że najważniejsza jest umiejętność posługiwania się językiem branżowym (72% firm deklaruje istotność tego kryterium).

Szersze badania przeprowadzone przez Millward Brown w trzecim kwartale 2014 roku dotyczące wymagań językowych stawianych kandydatom przez pracodawców potwierdzają spostrzeżenia poczynione w badaniach wśród branży logistycznej. Zgodnie z wynikami tych badań 97% firm weryfikuje poziom znajomości języka obcego wśród kandydatów. Sama deklaracja poziomu umiejętności językowych nie jest wystraczająca. Im wyższe jest stanowisko, na które aplikuje kandydat tym oczekiwania odnośnie znajomości języka są większe. Na stanowiska kierownicze wymaga tego blisko 58% firm, na stanowiska specjalisty blisko 48%.

Istotnym spostrzeżeniem po analizie wyników dwóch przedstawionych badań jest fakt, że znajomość języka obcego w firmach logistycznych jest znacznie częściej wymagana niż wśród ogółu przedsiębiorstw. Jest to tylko potwierdzenie faktu, że logistyka jest branżą o silnych tendencjach integracyjnych nie tylko w kontekście procesów wymiany towarów ale także w perspektywie geograficznej. Pracownicy tej branży z uwagi na panującą globalizację muszą współpracować z partnerami z całego świata.

Warto wziąć pod uwagę wyniki tych badań planując swoją ścieżkę kariery oraz kolejne etapy swojej edukacji.

DO NAUKI CZYTELNICY!

 

Komentarze

Michał
2020-01-03   10:17

Uważam, że na chwilę obecną dwa najpotrzebniejsze to niemiecki i rosyjski. Ale W dłuższej perspektywie języki azjatyckie głownie chiński.

Anna
2020-01-03   08:03

Jaki język w logistyce warto znać oprócz angielskiego?

Informacje o autorze

mgr inż. Michał Adamczak
mgr inż. Michał Adamczak

Asystent w Katedrze Systemów Logistycznych Wyższej Szkoły Logistyki, administrator platformy e-learningowej WSL, od niedawna bloger logistyczny, absolwent Politechniki Poznańskiej. Zawodowo oprócz prowadzenia zajęć dla studentów zajmuje się modelowaniem i symulacją procesów logistycznych, autor ponad 40 publikacji naukowych i popularno-naukowych, realizator grantów badawczych oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych współfinanso- wanych przez Unię Europejską. Czas wolny spędza aktywnie ze swoją rodziną poznając świat i uprawiając sporty.