Jak z jajkiem

201530Mar

Inspiracją do stworzenia tego wpisu są zbliżające się święta wielkanocne. To czas, który spędzamy z rodziną, odnawiamy się duchowo, odpoczywamy, wychodzimy na wiosenne spacery i... jemy więcej jajek niż w średnio w ciągu całego roku. Jak zatem wygląda Polski rynek jajek i jakie znaczenie ma dla niego logistyka?
Produkcja jajek w Polsce na jednego mieszkańca w latach 1980 – 2005 zatoczyła koło. Obecnie wynosi ona około 253 sztuk, tyle ile 35 lat temu. W połowie lat 90. wynosiła jednak zaledwie około 160 sztuk. Konsumpcja jajek w Polsce jest zawsze mniejsza niż produkcja i obecnie wynosi średnio 215 sztuk na osobę, na rok. W Polsce produkuje się o ok. 5% więcej jajek niż wynosi zapotrzebowanie krajowe.

Jajka to podstawowy produkt żywnościowy, można zatem założyć, że jego spożycie w całym kraju jest jednolite, nie jest zależne od województwa. Warto zatem sprawdzić jak rozkłada się produkcja jajek w poszczególnych województwach i porównać ją z liczbą mieszkańców. Zobaczcie to porównanie w poniższej tabeli.  

tl_files/WSL_blog/logistycznym_okiem/2015_03_30_blog_tab_1_jak_z_jajkiem.JPG

Wyraźnie widać, że produkcja jaj nie jest skorelowana z liczbą mieszkańców danego województwa, co może prowadzić do postawienia hipotezy, że w Polsce koncentracja podaży jaj kurzych nie pokrywa się z koncentracją ich popytu. Sprawdźmy to za pomocą wartości znormalizowanych czyli procentowych. Na poniższym wykresie zestawiłem dla każdego województwa jaki procent mieszkańców Polski je zamieszkuje oraz jaki procent jaj jest w nim produkowany. Czy potwierdzą się nasze przypuszczenia? Zobaczmy na poniższym wykresie.

tl_files/WSL_blog/logistycznym_okiem/2015_03_30_blog_wykres_1_jak_z_jajkiem.JPG

Potwierdzają się, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Wyraźnie widać, że w Wielkopolsce produkuje się co trzecie jajko w Polsce! Zaledwie w dwóch województwach produkcja przewyższa procentowy udział ludności. Można zatem wysnuć kolejną hipotezę, że w Polsce dwa województwa są eksporterami jaj, a pozostałe czternaście importerami. Brak balansu powoduje konieczność transportu tego produktu. Tym oczywiście zajmuje się logistyka.
Jajko to produkt żywnościowy i jego transport podlega pewnym wymaganiom. Zostały one zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2003 r.w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj (Dz. U. z dnia 28 marca 2003 r. Dz.U.2003.52.461). W rozdziale 6. tego rozporządzenia dotyczącym Pakowania, składowania i transportu jaj konsumpcyjnych czytamy, że:

§25.1. Opakowania jednostkowe i transportowe powinny być czyste, suche, nieuszkodzone i odporne na uderzenia oraz wykonane z tworzywa, które zabezpieczy jaja przed obcymi zapachami i innymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na jakość zdrowotną jaj.

2. Opakowania transportowe mogą być używane powtórnie, jeżeli:
1) spełniają wymagania, o których mowa w ust. 1;
2) nie zawierają innych oznakowań, które mogłyby wprowadzać w błąd.

3. Stosowanie powtórne opakowań jednostkowych jest niedopuszczalne.

§26.1. Jaja konsumpcyjne składuje się w pomieszczeniach czystych, suchych, bez obcych zapachów i bezpośredniego działania promieni słonecznych.

2.Jaja konsumpcyjne przewozi się środkami transportu krytymi, czystymi, suchymi, bez obcych zapachów, zabezpieczającymi ładunek przed opadami atmosferycznymi, mrozem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i zanieczyszczeniem.

§27.Warunki wymagane przy klasyfikacji i znakowaniu jaj konsumpcyjnych określają odrębne przepisy.

Po tej potężnej dawce informacji na temat warunków, w jakich powinniśmy transportować jajka uważam, że jesteście przygotowani do okresu świątecznego: Przede pierwsze (primo) wiecie, jak skontrolować czy kupowane przez was produkty są prawidłowo zapakowane. Po drugie (też primo) wiecie, jak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostarczyć zakupione jaja do domu!

Podsumowując na zbliżające się święta: SMACZNEGO JAJKA!

Zaprezentowane dane statystyczne pochodzą z Rocznika Statystycznego Rolnictwa 2013 opracowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

 

 

Komentarze

Adam
2015-03-31   08:39

Woźniak chyba aktualnie jest największym importerem jaj w Polsce, dlatego ta wielkopolska ma tak duza produkcje. Złote jaja, złoty interes ;)

Informacje o autorze

mgr inż. Michał Adamczak
mgr inż. Michał Adamczak

Asystent w Katedrze Systemów Logistycznych Wyższej Szkoły Logistyki, administrator platformy e-learningowej WSL, od niedawna bloger logistyczny, absolwent Politechniki Poznańskiej. Zawodowo oprócz prowadzenia zajęć dla studentów zajmuje się modelowaniem i symulacją procesów logistycznych, autor ponad 40 publikacji naukowych i popularno-naukowych, realizator grantów badawczych oraz projektów edukacyjnych i szkoleniowych współfinanso- wanych przez Unię Europejską. Czas wolny spędza aktywnie ze swoją rodziną poznając świat i uprawiając sporty.