opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Aktualności / Rozeznanie cen rynkowych zakupu dwóch informatycznych gier symulacyjnych
drukuj

Rozeznanie cen rynkowych zakupu dwóch informatycznych gier symulacyjnych

2017-08-08 01:50

Zapraszamy do składania ofert wstępnych

Wyższa Szkoła Logistyki zwraca się z prośbą o odpowiedź na dwa zapytania zawarte w załącznikach poniżej w ramach rozeznania rynku prowadzonego na potrzeby opracowania wniosku o dofinasowanie* projektu pt. „Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Logistyki”. Rozeznanie to pozwoli WSL na opracowanie budżetu projektu oraz zebranie bazy podmiotów, do których na etapie realizacji projektu zostaną skierowane zapytania ofertowe we właściwym trybie konkurencyjności.

*konkurs POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PIERWSZE ROZEZNANIE RYNKU - dotyczące informatycznej gry symulacyjnej do realizacji efektów kształcenia w ramach modułu Supply Chain Management

Rozeznanie rynku - opis zamówienia - gra na Studia - 08.08.2017

Rozeznanie rynku - formularz ofertowy - gra na Studia - 08.08.2017

 

DRUGIE ROZEZNANIE RYNKU - dotyczące informatycznej gry symulacyjnej „Ważna rola spedytora – czyli jak reagować na sytuacje krytyczne w procesach transportowych” do realizacji efektów kształcenia w ramach Warsztatu Symulacji Sytuacji Krytycznych

Rozeznanie rynku - opis zamówienia - gra na Warsztaty - 08.08.2017

Rozeznanie rynku - formularz ofertowy - gra na Warsztaty - 08.08.2017


UWAGA – możliwe jest zarówno składanie ofert wstępnych na oba rozeznania rynku jak i wyłącznie na wybrane jedno z rozeznań.

Uprzejmie prosimy o pomoc i odesłanie do dnia 23.08.2017 (środa) na adres mailowy pawel.lewandowski@wsl.com.pl skanu (lub dwóch skanów, w przypadku składania oferty wstępnej na oba rozeznania rynku) podpisanego formularza ofertowego (nie jest wymagane dostarczenie pocztą tradycyjną oryginału podpisanego formularza).

 


 

Wróć

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)